INFORMACIJSKI SISTEMI

ZA VODENJE LOGISTIKE

KONTAKT

Programska oprema

Za spremljanje in vodenje logističnih procesov v realnem času.

strojna oprema

Za spremljanje toka materiala

regalna opema

Za optimalno shranjevanje in manipulacijo z materialom, ki je v skladišču.

svetovanje

Svetujemo in načrtujemo programsko, strojno in regalno opremo.

O nas

Naše poslanstvo:

Dejavnost podjetja ASOS je izdelava informacijskih sistemov za vodenje logistike v skladišču in proizvodnji. Tako zaposleni, kot ostali sodelavci imamo več kot 15 letne izkušnje na področju informatike in logistike. Na podlagi izkušenj, znanja in idej smo razvili lasten produkt, integriran informacijski sistem LOGOS, ki podpira vse logistične procese v podjetju.

Lasten produkt logos:

LOGOS je modularno zgrajen sistem, ki deluje v WINDOWS okolju, rešitve so v celoti zasnovane na ORACLE relacijski tehnologiji. Sistem ves čas prilagajamo tehnološkim novostim in dodajamo novo funkcionalnost. Naš cilj je upravljati vse logistične procese v podjetju v okviru enotnega informacijskega sistema.

LOGOS

izboljšanje poslovnega procesa

Z uporabo sistema LOGOS okrepite položaj podjetja v preskrbovalni verigi. Ravno tako pa optimizirate poslovne procese v podjetju. Točni in v realnem času dostopni podatki omogočajo usklajeno nabavo in prodajo ter proizvodnjo s čimer zmanjšate stroške poslovanja.

Z LOGOS-om pridobite:

 • točne podatke o zalogah izdelkov in materiala v realnem času
 • točne podatke o porabi materiala in časa v realnem času
 • usklajene podatke o zalogah v logističnem in v poslovnem sistemu
 • sledljivost materiala in izdelkov po kontrolni številki
 • avtomatizirano računalniško izmenjavo podatkov z dobavitelji in kupci
 • digitalizacijo logističnih procesov v podjetju

izboljšanje logističnega procesa

Z uporabo sistema LOGOS izboljšate vse ravni izvajanja logistike. Z doseženo kakovostjo in sprostitvijo virov za lastno uporabo pa lahko tudi ponudite logistične storitve zunanjim naročnikom.

LOGOS v skladišču:

 • hitro in natančno delo v skladišču
 • uporaba črtne kode in RFID tehnologije
 • delo brez papirja
 • optimizacija skladiščnega prostora
 • optimizacija transporta

izboljšanje proizvodnega procesa

Z uporabo sistema LOGOS v proizvodnji izboljšate planiranje proizvodnje, znižate stroške proizvodnje in povečate produktivnost. Sistem je možno elektronsko povezati z vašim ERP sistemom.

LOGOS v proizvodnji

 • sledenje materiala in izdelkov po delovnih mestih
 • evidenca porabe materiala na delovnem mestu
 • evidenca realizacije proizvodnje na delovnem mestu
 • evidenca rednih in izrednih dogodkov
 • oskrbovanje delovnega mesta z materialom

Inovativne rešitve LOGOS

WMS 3PL

Sistem za vodenje outsourcing skladišč. Ponudniku storitev omogoča, da vsaki stranki prilagodi izvajanje skladiščnih storitev. Podatki o transakcijah se shranjujejo sproti med delom in so podlaga za obračun storitev. Sistem je povezan s sistemom za obračun skladiščnih storitev.

OBR

Sistem za obračun skladiščnih storitev iz podatkov o transakcijah izdela obračune po več kot 50 različnih parametrih. V povezavi s sistemom TRANS lahko izdela obračune tudi za prevoze. V sistemu so shranjeni podatki o pogodbah in vsi obračunski parametri.

TRANS

Sistem planira, vodi in spremlja transport, vodi evidence relacij, transportnih sredstev, vozil in voznikov. Sistem samodejno zbira dokumente po relacijah in jih razporeja po urniku prevozov.

EMB

Sistem vodi evidenco vračljive embalaže po različnih kriterijih: lastnik, tip, kvaliteta.

Cros

Sistem vodi procese dostave paketov, uvozne zbirnike, izvozne zbirnike, tiskanje nalepk za označevanje paketov. Sistem deluje v povezavi s sistemom TRANS.

PAK

Sistem za pripravo paketov za Pošto Slovenije ali druge dostavne službe. Sistem izpiše nalepke za označevanje paketov po zahtevah dostavnih služb in pripravi oddajno knjigo, ki jo lahko pošlje dostavni službi elektronsko.

CAR

Sistem vodi carinsko skladišče, vodi ustrezne evidence in omogoča izpise dokumentov  v skladu z zahtevami in standardi Carinske uprave RS.

PROLOG

Sistem omogoča evidentiranje porabe materiala in evidentiranje realizacije proizvodnje na delovnem mestu v proizvodnji. Ravno tako omogoča vnos izrednih dogodkov: zastoj, okvara ali rednih dogodkov: odvzem vzorca, lom, servisni poseg. Vsi vnosi se izvajajo na delovnem mestu v proizvodnji, v realnem času. Sistem vodi zalogo materiala in izdelkov v medfaznih skladiščih in omogoča sledenje v proizvodnji.

SLED

Sistem za sledenje napravam ali orodjem v proizvodnji s pomočjo RFID značke, ki je pritrjena na napravi ali orodju. Sistem omogoča ročno beleženje premikov med lokacijami v prostoru ter evidentiranje vzroka za premik. Sistem samodejno zabeleži premik orodja ali naprave, če le-ta zapusti prostor.

Reference

Izjemne lastnosti

Prilagoditev

Razvijamo univerzalni sistem, katerega je možno prilagoditi glede na proces dela, ki se opravlja v podjetju.

Svetovanje

Nudimo svetovanje implementacije sistema za vodenje logistike in kako izboljšati poslovanje vašega podjetja.

Podpora

Po zaključenem projektu nudimo izobraževanje delovnega kadra in strokovno pomoč.

Naši partnerji

Skupaj z našimi zaupanja vrednimi partnerji skrbimo, kaj je najbolj pomembno za vas in vaše stranke.

Kontakt

Naslov

Planina 3,

4000 Kranj

Telefon

Simon Čelik: +386 40 267 781

e-pošta

Info@asos.si

Stopite z nami v stik

Imate vprašanje glede implementacije sistema za vodenje logistike, ali le potrebujete nasvet? Pošljite nam sporočilo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem času.

Oddaja obrazca ..

Strežnik je naletel na napako.

Obrazec prejet.

© Copyright 2019 Asos - Vse pravice pridržane